Bölüm Başkanından Mesaj

Sosyoloji yaşadığımız zamanın bu ve benzeri daha bir çok önemli olayının ortaya çıkış sebeplerini ve gelişme süreçlerini anlamamız, günümüz dünyasını şekillendiren temel dinamikleri ve ekonomi, din, siyaset gibi toplumsal kurumların ortaya çıkış ve gelişimleri kadar birbirleriyle ilişkilerini de analiz edebilmemiz için bizlere araçlar sunuyor.Ülkemizin tarihten günümüze süregelen dinamik ve çokkültürlü yapısının yanısıra, evrensel düzlemdeki hızlı ve çok boyutlu değişimlerin analitik ve çokyönlü bir perspektifle değerlendirilmesi gerekliliği günümüzde Sosyoloji bölümünü daha da ön plana çıkarmaktadır.


Devamı