Belgesel Gösterimleri

Kültürel Hafıza Belgesel Gösterimleri 1

20 Ekim 2011, 13:00-14:00, M Blok-226

 

"Asya Minör... Yeniden"


II. Dünya Savaşı yıllarında Alman işgali altındaki Yunan halkının bir kısmı, özellikle adalar halkı, Türkiye topraklarına yönelirler ve Ege kıyılarında, Alaçatı’da, Çeşme’de, İzmir’de, Kuşadası’nda, Marmaris’te ortak bir hayat kurulur. Öyle ki, belgelere bakıldığında, gelenlerin kayıtlarının tutulduğu defterin başlığı, “Yeniden Gelen Göçmenler Defteri” dir. Bu kez 1920’li yılların mübadilleri, 1940’lı yılların göçmenlerini ağırlarlar yeni topraklarında…
Tahsin İşbilen ve ekibi tarafından hazırlanan bu belgesel TRT 2011 Belgesel ödülünün yanısıra müzikleriyle 2009 Uluslararası Patra Film Festivali'nde ödüle layık görülmüştür.

 

 

Kültürel Hafıza Belgesel Gösterimleri 2

29 Kasım 2011, 13:00-16:00, M-225

 

Kültürel Farklılığın Renkleri

Kültürel Farklılığın Renkleri; yüzyıllardan beri varlığını sürdüren birbirinden farklı kültürlerin İstanbul’a kattığı zenginliği göstermeyi amaçlayan bir belgesel projesidir. Belgeselde özellikle Rumların, Musevilerin, Ermenilerin, Süryanilerin ve Romanların İstanbul’a sanatsal anlamda kattıkları zenginlikler gösterilecek. Projenin yürütücülüğünü Annie Pertan üstleniyor.

 

Kültürel Hafıza Belgesel Gösterimleri- 3

12 Mart Pazartesi 2012, 14:00-17:00, M-225
 
Kıyıya Vuran Tahta Valiz
Tahsin İşbilen'in bu çalışması günümüzün en büyük sorunlarından biri olan mülteci sorununun çözümüne katkıda bulunabilmek amacıyla gerçekleştirildi.Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan insanların, çok ağır koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri, bazılarını illegal yollara yöneltebilmekte ve bu da, gittikleri ülke insanları tarafından genellenerek kabul görmemelerine neden olabilmektedir. Türkiye’de sokaktaki insan, mülteciler hakkında hemen hemen hiç bilgi sahibi değildir. Bu da olumsuz ön yargıları güçlendiren bir etmendir. Olgunun yeterince bilinmemesi, yaşanan ülke insanlarının destekleyici konumda olmaması, çözümlerin de güçleşmesine neden olmakta ve bu kısır döngü, daha da büyük açmazlar yaratmaktadır. Yaşam hakkı için savaşan bu insanları tanımada, anlamada bugün en güçlü araç, görsel olandır. Sanatsal dili güçlü ve etkileyici bir belgesel filmin, Türkiye’de bu sorunun anlaşılmasında güçlü bir dil kuracağına ve bu kısır döngüyü kıracağına inanıyoruz.