Prax·is

Prax·is Kulübü, farklı metodolojilere açık, disiplinlerarası yaklaşımıyla Türkiye ve dünya genelindeki toplumsal dinamikleri tahlil edip ülkemizde sosyolojinin gelişmesini hedefleyen ve bu süreçte etkin bir kimlik kazanmayı amaçlayan Fatih Üniversitesi Sosyoloji bölümü bünyesinde kurulmuştur. Prax·is, Sosyoloji bölümünün vizyonu paralelinde sosyoloji öğrencilerinin hem entelektüel anlamda kendilerini geliştirmelerini hem de seminer, konferans ve kongre benzeri etkinliklerle kamusal alanda süregelen güncel tartışmalara dahil olmalarını hedeflemektedir.

2006’dan bu yana Prax·is Kulübü bünyesinde yürütülen Türkiye’nin yanısıra Orta Asya’ya yoğunlaşan saha çalışmalarnın yanısıra konferanslar ve 2008 yılında ilki gerçekleştirilen Ulusal Sosyoloji Kongreleri tertip edilmektedir. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen konferansların yanısıra 2011'de düzenlenen “ 1. Uluslararası Praxis Kültürel Hafıza ve Birlikte Yaşam Konferansı”yla ortak anlamlar ve anlayışlar geliştirme potansiyeli üzerinde yoğunlaşarak disiplinlerarası bir yaklaşımla kültürel hafıza üzerine var olan araştırmaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.