FATİH ÜNİVERSİTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Lisans

SOC 101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Ders İzlencesi

Ders Adı:SOSYOLOJİYE GİRİŞ
Ders Kodu:SOC 101
Ders Türü:Undefined
Ders Düzeyi:Undergraduate (First Cycle)
Açıldığı Dönem:1
Yarıyılı:Fall
AKTS Kredisi:6
AKTS Kredisi:3
Öğretim Eleman(lar)ı:Tahir ABBAS B136 ( tahirabbas@fatih.edu.tr )
Önder ÇETİN A-418 ( ocetin@fatih.edu.tr )
Ders Koordinatörü:Önder ÇETİN
Ders Hedefleri:This course seeks to introduce students to major perspectives, central issues and research methods in sociology. Key sociological questions and theories starting with the emergence of modern industrial society and its impact on the lives of ordinary people will be explored.
Dersin Tanımı:Bu derste sosyoloji ile ilgili temel kavramlar öğretilmektedir. Kişiler ve statüleri, ilişkilerin gerçekleştiği gruplar, topluluk ve toplum olarak adlandırılan yapılar, kültürel sistem bağlamında roller, etkileşim süreçleri ve kurumlar, sosyo-kültürel sistem içinde ele aldığımız değerler, değişme, kontrol, sapma ve hareketlilik bunların başlıcalarıdır.
Öğrenme Çıktıları:1. Discover the linkage between the individual and forces within the larger society.
2. Recognize how social forces influence our lives as individuals and shapes the relationships that we have with societal institutions.
3. Identify key theoretical approaches and explain how the insights drawing on these fundamental approaches shaped sociological thought
4. Demonstrate how social collectivities such as race, class, religion, nationality as well as gender shape social experiences and perspectives.
5. Develop their "sociological imagination" to reframe their own experiences by evaluating the impact of culture, patterns of power and social stratification.
Mode of Delivery:Face-to-Face
Önşartlar:None
Eş Şartlar:None
Ders İçeriği:
( Haftalık Ders Planı )
HaftaKonular
1Introduction: what is sociology?
2Asking sociological questions
3Social interaction and everyday life
4Socialization, The Life-Course and Ageing
5Families and Intimate Relationships
6Sexuality and Gender
7Stratification, class and poverty
8Health, Illness and Disability
9Work and Economic Life
10Cities and Urban Spaces
11Crime and Deviance
12Globalization and the Changing World
13Global Inequality
14Race, Ethnicity and Migration
Ders Materyalleri:Anthony Giddens, Sociology 5th edition (Polity Press, 2006). ISBN-10: 074563379X ISBN-13: 978-0745633794 You must purchase this edition, earlier editions are not acceptable. Fatih sociology students used this book last year and can sell you a copy. Please bring your book to class every time since we will read from the book.
Öğretim Metodları:Lectures, Exercises, Presentation
Değerlendirme Ölçütleri:
MetoduSayısı (%)
Quiz210
Ödev110
Vize130
Final Sınavı140
110
Eğitim Dili:English
Work Placement(s):N/A

Bölümdeki Programlar

Sosyoloji (İngilizce) Sosyoloji (Türkçe) 

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 111 HISTORY OF CIVILIZATION I   3 0 3  8  10
SOC 103 RESEARCH METHODS I   3 0 3  7  10
SOC 101 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY   3 0 3  6  10
PSY 101 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I   4 0 4  4  7
PHIL 101 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY I   4 0 4  5  10
17 0 17  30  47
 
2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 112 HISTORY OF CIVILIZATION II   3 0 3  7  10
SOC 108 SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY   4 0 4  5  8
SOC 104 RESEARCH METHODS II   3 0 3  7  10
SOC 102 SOCIOLOGICAL CONCEPTS AND TRENDS   3 0 3  5  10
PSY 122 SOCIAL PSYCHOLOGY   3 0 3  6  7
16 0 16  30  45
 
3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TURK 101 TURKISH LANGUAGE I   2 0 2  2  5
SOC 225 CULTURAL STUDIES   3 0 3  5  6
SOC 203 INTRODUCTION TO SOCIAL STATISTICS   3 0 3  6  8
SOC 201 HISTORY OF SOCIOLOGICAL THOUGHT I   3 0 3  5  9
PHIL 207 ETHICS   4 0 4  5  10
APHR 101 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I    2 0 2  2  3
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
20 0 20  30  48
 
4. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TURK 102 TURKISH LANGUAGE II    2 0 2  2  5
SOC 341 SOCIOLOGY OF FAMILY   3 0 3  5  7
SOC 320 DATA ANALYSIS IN SOCIAL SCIENCES (SPSS)   3 0 3  5  7
SOC 301 TURKISH SOCIOLOGICAL THOUGHT   3 0 3  5  7
SOC 202 HISTORY OF SOCIOLOGICAL THOUGHT II   3 0 3  6  8
APHR 102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II    2 0 2  2  5
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
19 0 19  30  46
 
5. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 401 RELIGION IN SOCIETY   3 0 3  5  8
SOC 311 POLITICAL SOCIOLOGY   3 0 3  5  8
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
15 0 15  25  37
 
6. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 476 GENDER AND SOCIETY   3 0 3  5  9
SOC 413 ETHNICITY AND MULTICULTURAL SOCIETY   3 0 3  5  9
SOC 321 SOCIAL CLASSES AND STRATIFICATION    3 0 3  5  7
SOC 210 URBAN SOCIOLOGY   3 0 3  5  8
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
18 0 18  30  47
 
7. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 411 MODERNITY AND POSTMODERNITY   3 0 3  8  12
SOC 314 SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE   3 0 3  7  12
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
15 0 15  30  45
8. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 491 BA RESEARCH PROJECT I   3 0 3  8  12
SOC 422 CHANGE IN CONTEMPORARY TURKISH SOCIETY   3 0 3  7  12
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
XXX xxx ELECTIVE 3 0 3  5  7
15 0 15  30  45

Toplam Mezuniyet Kredisi: 135 / Toplam AKTS Kredisi: 235

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.

Seçmeli Dersler

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 313 SOCIOLOGY OF EVERYDAY LİFE 3 0 3 5 7
SOC 361 SOCIAL POLICY AND SOCIOLOGY 3 0 3 5 8
SOC 405 SOCIOLOGY OF CENTRAL ASIA SOCIETIES 3 0 3 5 7
SOC 406 SOCIOLOGY OF THE EASTERN MEDITERRANEAN SOCIETIES 3 0 3 5 7
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 209 SAĞLIK VE TIP SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5 7
SOC 214 SUÇ SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5 7
SOC 221 HUKUK SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5 7
SOC 230 SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES 3 0 3 6 8
SOC 302 SOSYOLOJİ OKUMALARI 3 0 3 6 7
SOC 312 EKONOMİK SOSYOLOJİ 3 0 3 5 7
SOC 315 CULTURAL MEMORY 3 0 3 6 8
SOC 324 INTERCULTURAL COMMUNICATION 3 0 3 5 7
SOC 332 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5 7
SOC 340 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5 7
SOC 345 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5 7
SOC 350 SOCIAL MEDIA AND NETWORKS 3 0 3 5 7
SOC 351 TURKISH CULTURE AND SOCIETY 3 0 3 5 7
SOC 355 CINEMA AND SOCIETY 3 0 3 5 7
SOC 360 GLOBALIZATION AND RISK SOCIETY 3 0 3 5 7
SOC 365 SELECTED TOPİCS İN TURKİSH SOCİOLOGY 3 0 3 5 7
SOC 384 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5 7
SOC 386 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 3 0 3 5 7
SOC 402 ANTHROPOLOGY OF RELIGION 3 0 3 6 8
SOC 420 CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 3 0 3 6 8
SOC 430 MIGRATION AND TRANSNATIONALISM 3 0 3 6 8
SOC 442 KÜLTÜR VE POLİTİKA 3 0 3 5 7
SOC 451 GÜNÜMÜZ SOSYAL HARAKETLERİ 3 0 3 5 7
SOC 477 MASCULANITY 3 0 3 6 8
SOC 492 MEZUNİYET TEZ YAZIMI 3 0 3 5 7
APHR 305 OSMANLI DÖNEMİNDE ERMENİLER 3 0 3 5 7
APHR 411 CUMHURİYET DÖNEMİ ÇAĞDAŞLAŞMA HAREKETLERİ 3 0 3 5 7
EDU 420 APPLIED EDUCATIONAL ENTREPRENEURSHIP 2 2 3 5 8
ARB 201 ARABIC LANGUAGE I 3 0 3 5 7
ARB 202 ARABIC LANGUAGE II 3 0 3 5 7
CHN 201 ÇİN DİLİ I 3 0 3 5 7
CHN 202 CHINESE LANGUAGE II 3 0 3 5 7
FRE 201 FRANSIZ DİLİ I 3 0 3 5 7
FRE 202 FRANSIZ DİLİ II 3 0 3 5 7
FRE 301 FRANSIZ DİLİ III 3 0 3 5 7
GER 201 ALMAN DİLİ I 3 0 3 5 7
GER 202 ALMAN DİLİ II 3 0 3 5 7
JAP 201 JAPANESE LANGUAGE I 3 0 3 5 7
JAP 202 JAPANESE LANGUAGE II 3 0 3 5 7
PRS 201 FARS DİLİ I 3 0 3 5 7
PRS 202 FARS DİLİII 3 0 3 5 7
RUS 201 RUS DİLİ I 3 0 3 5 7
RUS 202 RUS DİLİ II 3 0 3 5 7
SPN 201 İSPANYOL DİLİ I 3 0 3 5 7
SPN 202 SPANISH LANGUAGE II 3 0 3 5 7
PHIL 103 MANTIĞA GİRİŞ 3 0 3 5 13
PHIL 118 İLERİ DÜZEY MANTIK 4 0 4 5 7
PHIL 201 KLASİK MANTIK 3 0 3 6 10
PHIL 215 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I 3 0 3 5 7
PHIL 216 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II 3 0 3 5 10
PHIL 301 BATI FELSEFE TARİHİ I 3 0 3 6 7
PHIL 302 BATI FELSEFE TARİHİ II 3 0 3 5 10
PHIL 311 BİLİM TARİHİ I 3 0 3 6 7
PHIL 312 BİLİM TARİHİ II 3 0 3 5 10
PHIL 331 OSMANLI DÜŞÜNCESİ TARİHİ I 3 0 3 6 7
PHIL 332 OSMANLI DÜŞÜNCESİ TARİHİ II 3 0 3 5 7
PHIL 335 İNSAN VE TOPLUM FELSEFESİ 3 0 3 5 7
PHIL 401 BİLİM FELSEFESİ 3 0 3 7 7
MAN 201 FİNANSAL MUHASEBE I 3 0 3 5 7
MAN 202 FİNANSAL MUHASEBE II 3 0 3 5 7
MAN 211 ORGANİZASYON TEORİSİ I 3 0 3 6 8
MAN 212 ORGANİZASYON TEORİSİ II 3 0 3 6 8
PSY 209 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 3 0 3 6 7
PSY 210 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 3 0 3 8 9
PSY 225 ERGENLİK PSİKOLOJİSİ 3 0 3 5 6
PSY 227 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 0 3 5 7
PSY 315 PSYCHOLOGY OF GENDER 3 0 3 5 7
POLS 105 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I 3 0 3 7 8
POLS 106 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II 3 0 3 7 8
POLS 211 SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ I 3 0 3 6 8
POLS 212 SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ II 3 0 3 6 8
POLS 233 KOLLEKTİF KİMLİK, MİLLİYETÇİLİK VE ETNİK UN. 3 0 3 5 7
POLS 253 SİYASAL PARTİLER VE PARTİ SİSTEMLERİ 3 0 3 5 7
POLS 254 SEÇİM SİSTEMLERİ VE SİYASAL DAVRANIŞ 3 0 3 5 7
POLS 370 SİYASAL MODERNLEŞME VE DEĞİŞİM 3 0 3 5 7
POLS 375 TÜRKİYE'DE DEVLET VE SİVİL TOPLUM 3 0 3 5 7
POLS 477 VATANDAŞLIK VE SİYASAL KATILIM 3 0 3 5 7

Önşartlı Dersler Tablosu

Ders Kodu Dersin Adı Önşart
SOC 492MEZUNİYET TEZ YAZIMI(SOC 491)

Yandal Programı

Minor İn Soc

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 103 RESEARCH METHODS I   3 0 3  7  10
SOC 101 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY   3 0 3  6  10
6 0 6  13  20
 
2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 108 SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY   4 0 4  5  8
SOC 102 SOCIOLOGICAL CONCEPTS AND TRENDS   3 0 3  5  10
7 0 7  10  18
 
3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 225 CULTURAL STUDIES   3 0 3  5  6
SOC 201 HISTORY OF SOCIOLOGICAL THOUGHT I   3 0 3  5  9
6 0 6  10  15
 
4. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 202 HISTORY OF SOCIOLOGICAL THOUGHT II   3 0 3  6  8
3 0 3  6  8
 
5. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
0 0 0  0  0
 
6. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 321 SOCIAL CLASSES AND STRATIFICATION    3 0 3  5  7
SOC 210 URBAN SOCIOLOGY   3 0 3  5  8
6 0 6  10  15
 
7. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SOC 314 SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE   3 0 3  7  12
3 0 3  7  12
8. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
0 0 0  0  0

Toplam Mezuniyet Kredisi: 31 / Toplam AKTS Kredisi: 56

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.

 Yazıcı Dostu Sayfa    Arkadaşıma Gönder
Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2012, Çarşamba
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2011, Çarşamba
Ziyaret Sayısı: 99773

©2011 Fatih Üniversitesi
Tel: 0212 866 33 00
Tüm hakları saklıdır
Fatih Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Site ile ilgili istek ve hata bildirimlerinizi buraya tıklayarak iletebilirsiniz.